کامراد خوشحال رودپشتی
نامشخص
کامراد خوشحال رودپشتی

کامراد خوشحال رودپشتی در حال حاضر بعنوان استادیار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان مشغول به فعالیت است.

کامراد خوشحال مدرک دکترا (در مهندسی برق و کامپیوتر) خود را در سال 1392 تحت نظارت پروفسور Jorge Dias از دانشگاه Coimbra پرتغال دریافت نمود.

گروه‌ها

داده‌ای یافت نشد!

هوشمند سازی فرآیند تشخیص کیفیت برگ سبز چای

یکی از معضلات فعلی صنعت چای، تشخیص کیفیت و درجه برگ سبز چای است.کارخانجات بر اساس تشخیص کاربران انسانی ملزم به پرداخت مبالغ به چای‌کاران هستند و عواملی از قبیل شلوغی ورودی کارخانه‌ها در زمان تحویل برگ سبز ممکن است منجر به اشکالاتی هنگام تشخیص شود،از این رو هدف تیم تحقیقاتی…

تشخیص هوشمند بیش فعالی با استفاده از سیگنالهای مغزی و…

تشخیص اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و وجود مشکلات روش­های مختلف و عدم وجود سیستمی هوشمند در جهت تشخیص، بر آنیم که با طراحی سیستمی هوشمند با استفاده از علم رفتار حرکتی به تشخیص خودکار اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بپردازیم. از طرفی با توجه به بررسی مطالعات پیشین تا به…

انتخاب ویژگی‌های موثر در تشخیص و دسته‌بندی بیماری‌های قلبی-عروقی با…

امروزه با توجه به زندگی پراسترس و تحرک کم، بیماری­های قلبی-عروقی به شدت افزایش یافته، به طوریکه هم اکنون این بیماری به علت اصلی مرگ و میر در کشورهای صنعتی تبدیل شده است. در این میان سمع صدای قلب به عنوان روشی ساده و کم هزینه جهت شناسایی اولیه افراد…

برای دانلود مقالات روی علامت
  
کلیک نمائید.

ارائه شفاهی در همایش با داوران

Lee Hinkle, Kamrad Khoshhal Roudposhti and Vangelis Metsis. Physiological Measurement for Emotion Recognition in Virtual Reality, the 2nd International Conference on Data Intelligence and Security, South Padre Island, TX,USA, June, 2019.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

مجلات بین المللی

Khoshhal Roudposhti, K.; Dias, J.; Peixoto, P.; Metsis, V.; Nunes, U., “A Multilevel Body Motion-based Human Activity Analysis Methodology,” in Cognitive and Developmental Systems, IEEE Transactions on,  DOI: 10.1109/TCDS.2016.2607154

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

مجلات بین المللی

K. K. Roudposhti, U. Nunes and J. Dias, "Probabilistic Social Behavior Analysis by Exploring Body Motion-Based Patterns," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 38, no. 8, pp. 1679-1691, Aug. 1 2016.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

مجلات بین المللی

Luís Santos, Kamrad Khoshhal, Jorge Dias, Trajectory-based human action segmentation, Pattern Recognition, Volume 48, Issue 2, February 2015, Pages 568-579, ISSN 0031-3203, http://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.08.015.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

رساله دکترا

Probabilistic-based Human Behaviour Analysis using Hierarchical Framework, University of Coimbra, 2014.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

Khoshhal Roudposhti, Kamrad; Dias, Jorge. “Improved Semantic-based Human Interaction Understanding Using Context-based knowledge”. In: 2013 IEEE International Conference On Systems, Man, And Cybernetics, 2013. Manchester. In Proceedings of the IEEE SMC 2013.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

مجلات بین المللی

K. Khoshhal and J. Dias – “Probabilistic Human Interaction Understanding – Exploring Relationship between Human Body Motion and the Environmental Context”. Pattern Recognition Letters. Special Issue on Scene Understandings and Behaviours Analysis. Elsevier, 2013.body motion and the environmental context

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

Khoshhal Roudposhti, Kamrad, Jorge Dias, Body-centered based Human Motion Analysis, 2nd Lahijan’s National Conference on Software Engineering (LNCSE), Lahijan, Iran, 2012., http://www.civilica.com/Paper-LNCSE02-LNCSE02_029.htm

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

Khoshhal, P. Menezes, J. Dias – “Descriptive Human Action and Interaction Analysis in a Hierarchical Framework”. In 2012 International Workshop on Human-Agent Interaction (iHAI 2012), in IROS2012, Portugal.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

K. Khoshhal, J. Dias – “Interrelation Analysis for Interpersonal Behaviour Understanding in Social Context”. In 10th IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO 2012), Dubrovnik, Croatia, September, 2012.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

Kamrad Khoshhal Roudposhti, Luís Santos, Hadi Aliakbarpour, Jorge Dias. Parameterizing Interpersonal Behaviour with Laban Movement Analysis – A Bayesian Approach – in 3th international Workshop on Socially Intelligent Surveillance and Monitoring (SISM2012) in CVPR2012, in Providence, Rhode Island, USA, 16-21 Jun 2012.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

Kamrad Khoshhal Roudposhti and Jorge Dias – Probabilistic Human Activity Understanding Exploring Relationship Between Human Body Motion and the Environmental Context – in Workshop on Recognition and Action for Scene Understanding (REACTS) as a satellite event of the 14th International Conference of Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP)  Spain, 1-2 September 2011.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

Kamrad Khoshhal Roudposhti, Hadi Aliakbarpour, Joao Quintas, Martin Hofmann and Jorge Dias – Probabilistic LMA-based Human Motion Analysis by Conjugating Frequency and Spatial based Features- in Wiamis 2011, 12th international Workshop on ImageAnalysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS), 20111.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

Joao Quintas, Kamrad Khoshhal Roudposhti, Hadi Aliakbarpour, Martin Hofmann and Jorge Dias. Using Concurrent Hidden Markov Models to Analyze Human Behaviours in a Smart Home Environment – in Wiamis 2011, 12th international Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS), April 2011.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

فصل های کتاب

Kamrad Khoshhal, Hadi Aliakbarpour, Kamel Mekhnacha, Julien Ros, Joao Quintas and Jorge Dias – LMA-based Human Behaviour Analysis Using HMM, Camarinha-Matos, L. (Ed.),Technological Innovation for Sustainability, IFIP, Volume 349/2011, Springer.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

Hadi Aliakbarpour, Kamrad Khoshhal, Kamel Mekhnacha, Julien Ros, Joao Quintas and Jorge Dias – HMM-based Abnormal Behaviour Detection Using Heterogeneous Sensor Network, Camarinha-Matos, L. (Ed.),Technological Innovation for Sustainability, IFIP, Volume 349/2011, Springer.Sensor Network

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

Kamrad Khoshhal, Hadi Aliakbarpour, João Quintas, Paulo Drews, Jorge Dias – Probabilistic LMA-based Classification of Human Behaviour Understanding Using Power Spectrum Technique – Proceedings of Fusion 2010 – 13th International Conference on Information Fusion – EICC Edinburgh, UK, July 26-29 2010.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

فصل های کتاب

H. Aliakbarpour, J. F. Ferreira, K. Khoshhal, and J. Dias. Camarinha-Matos, L. (Ed.), A novel framework for data registration and data fusion in presence of multi-modalsensors. In Emerging Trends in Technological Innovation, volume 314/2010 of IFIP Advances in Information and Communication Technology, pages 308–315. Springer Boston, 2010 edition, February 2010

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

H. Aliakbarpour, P. Núñez, J. Prado, K. Khoshhal and J. Dias – An Efficient Algorithm for Extrinsic Calibration between a 3D Laser Range Finder and a Stereo Camera for Surveillance, ICAR conference 2009.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی  

مجلات بین المللی

H. Korayem, K. Khoshhal and H. Aliakbarpour – Vision-based Simulation and Experiment for Performance Test of Robot.- International Journal of Advanced Manufacturing Technology. vol.25, No.11-12, Pages 1218-1231 .Springer-velag London, 2005.

نویسندگان: کامراد خوشحال رودپشتی