هوشمند سازی فرآیند تشخیص کیفیت برگ سبز چای

هوشمند سازی فرآیند تشخیص کیفیت برگ سبز چای

یکی از معضلات فعلی صنعت چای، تشخیص کیفیت و درجه برگ سبز چای است.کارخانجات بر اساس تشخیص کاربران انسانی ملزم به پرداخت مبالغ به چای‌کاران هستند و عواملی از قبیل شلوغی ورودی کارخانه‌ها در زمان تحویل برگ سبز ممکن است منجر به اشکالاتی هنگام تشخیص شود،از این رو هدف تیم تحقیقاتی و اجرایی پی بردن به کیفیت برگ سبز چای با دقت بالا و توسط ماشین و بدون دخالت و نظر انسان است.

افراد مرتبط