پهپاد خودمختار

پهپاد خودمختار

در حال حاضر از پهپاد ها برای ماموریت هایی خاصی استفاده میشود،اما کار با آنها محدودیت ها و دشواری های خاص خود مثل برخورد به موانع هنگام پرواز ،محدود بودن دید خلبان و... را دارد.

 خودمختار کردن پهپاد میتواند منجر به عدم برخورد آن با موانع،سقوط و تصادف کمتر نسبت به هدایت دستی توسط اپراتور،انجام ماموریت های پیچیده تر و... شود.

تیم تحقیقاتی و اجرایی این پروژه درحال حاضر برای شرکت در مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی بین المللی فعالیت می‌کند و آینده‌ای نزدیک انجام پروژه های صنعتی نیز در دستور کار خود دارد.

افراد مرتبط