شناسایی افراد از طریق سیگنال های مغزی

شناسایی افراد از طریق سیگنال های مغزی

تأیید هویت یک بخش حیاتی از امنیت سیستم کامپیوتری است که از دسترسی غیر مجاز کاربران غیرقانونی جلوگیری می کند.

براساس پژوهش های انجام شده، سیگنال های مغزی نیز مانند بیومتریک اثر انگشت یک بیومتریک منحصربفرد در اشخاص می باشد که از آن می توان در احراز هویت استفاده کرد.

از مزایایی این بیومتریک نسبت به سایر بیومتریک ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1- محرمانه بودن

2- تقلید دشوار

3- غیرقابل سرقت

4- زنده بودن

در این پژوهش قصد داریم افراد را از طریق سیگنال های EEG شناسایی نمائیم.

افراد مرتبط