وفا پورتوکلی
نامشخص
وفا پورتوکلی

وفا پورتوکلی دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان می‌باشد.

در حال حاضر مطالعه ایشان برروی انتخاب ویژگی‌های موثر سیگنال‌های مغزی به منظور تشخیص اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی با استفاده از روش انتخاب ویژگی ترکیبی است.

گروه‌ها