علیرضا روشناسان
نامشخص
علیرضا روشناسان

علیرضا روشناسان دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان می‌باشد. در حال حاضر ایشان برروی پروژه های پهپاد خودمختار و هوشمند سازی فرآیند تشخیص کیفیت برگ سبز چای پژوهش می‌کند.