کسب موفقیت پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در پژوهش بین المللی بین رشته ای

کسب موفقیت پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در پژوهش بین المللی بین رشته ای

موفقیت در انجام رساله دکتری بین رشته ای بین المللی :

استفاده Biomarkers و Neuroalgorithms به عنوان ابزاری در جهت تشخیص کودکان ADHD (اختلال نقص توجه / فزون کنشی )

مطالعه با هدف بررسی رفتار و تشخیص زودرس اختلال نقص توجه/ فزون کنشی در کودکان از طریق سیستمهای هوشمند انجام شده است که می تواند یک کمک تشخیصی خوب در درمان اختلالات روانی و روند بهبود بیماری باشد.

هدف اصلی این پژوهش تعیین الگوهای رفتاری مدل برای تشخیص ADHD در کودکان با استفاده از یادگیری ماشین (هوش مصنوعی) است.

این پژوهش توسط تیم تخصصی (دکتر کامراد خوشحال – هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان؛ دکتر فائزه روحانی – دانشجو مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ؛ پروفسور حمیدرضا طاهری استاد دانشگاه فردوسی مشهد ؛ پروفسور علی مشهدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و پروفسور آندریاس مولر رییس بنیاد مغز و تروما سوئیس ) با مشارکت Brain and Trauma Foundation Graubünden/Switzerland از بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز و در تابستان و پاییز ۱۳۹۸ مراحل اجرایی آن در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت.

سپس در بهمن ماه ۱۳۹۸ نماینده تیم (دکتر فائزه روحانی) با حضور در کلینیک مغز و تروما در کشور سوئیس به تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها با همکاری متخصصین نوروساینس پرداخت. فرایند پژوهش در خرداد ماه ۱۳۹۹ به اتمام رسید.

این تحقیق به عنوان پازلی که عناصر آن روش‌های تشخیصی متفاوتی هستند، توسعه داده شده‌است:

روش‌های بالینی (آزمون های روانشناختی، پرسشنامه، مصاحبه‌ها)، عملکرد حرکتی کودک و سیگنال‌های مغزی نیز در این تحقیق گنجانده شده‌است.
این پژوهش که در قالب رساله دکتری و با توجه به ضرورت مطالعات بین رشته ای و به منظور افزایش دقت تشخیص اولیه و مدل‌سازی سیستم برپایه توابع مغز انتخاب شده است.بطوریکه می توان بیان نمود این بینش برای گسترش تشخیص و درمان بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به طور جدانشدنی با هم مرتبط هستند.

بخش مهمی از این تحقیق مجموعه‌ای از داده‌های EEG و ERP است که از تعداد زیادی از کودکان با استفاده از دستگاه neuroamp ارائه‌شده توسط HBI جمع‌آوری شده‌ است.

فائزه روحانی، داده های این پژوهش را در طول مدت اقامت در بنیاد مغز و تروما سوئیس تحت نظارت دکتر مولر و دیگر متخصصان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بنابراین، از دستاوردهای این تحقیق، استخراج الگوهای سیگنال‌های مغزی و نقش‌های رفتاری در ارتباط با کودکان کنترل شده و اختلال نقص توجه/ فزون کنشی بود.