دفاع کارشناسی ارشد سجاد عظیمی ماسوله

دفاع کارشناسی ارشد سجاد عظیمی ماسوله

تبریک!

آقای مهندس سجاد عظیمی ماسوله پایان نامه خود را با عنوان "شناسایی حالت های احساسی انسان از طریق سیگنال های زیستی"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 97/6/20 با موفقیت دفاع نموده اند.


هیئت داوران:


دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)


دکتر هادی طالبی


دکتر غلامحسین اکباتانی فرد