دفاع کارشناسی ارشد الناز عابدی

دفاع کارشناسی ارشد الناز عابدی

تبریک!


خانوم مهندس الناز عابدی طالمی پایان نامه خود را با عنوان "تشخیص احساس انسانی از روی گفتار"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 25 دی ماه 1396 با موفقیت دفاع نموده اند.


هیئت داوران:


دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)


دکتر محمدرضا یمقانی


دکتر غلامحسین اکباتانی فرد