دفاع کارشناسی ارشد لیلا فلاح

دفاع کارشناسی ارشد لیلا فلاح


تبریک!


خانوم مهندس لیلا فلاح بردبار پایان نامه خود را با موضوع "طراحی یک سیستم شناسایی هویت بر اساس ویژگی های اسکلت بدن و چهره"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 25 دی ماه 1396 با موفقیت دفاع نموده اند.


هیئت داوران:


دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)


دکتر محمدرضا یمقانی


دکتر هادی طالبی