دفاع کارشناسی ارشد یاسمن میرکشوری

دفاع کارشناسی ارشد یاسمن میرکشوری

تبریک!

خانوم مهندس یاسمن میرکشوری لنگرودی پایان نامه خود را با موضوع "آنالیز وضعیت بدن انسان برای ارزیابی رفتار اجتماعی شخص در یک گروه"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 25 دی ماه 1396 با موفقیت دفاع نموده اند.

هیئت داوران:

دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)

دکتر محمدرضا یمقانی

دکتر هادی طالبی