اخبار

در این بخش شما می توانید یک لیست از اخبار مربوط به ادراک مصنوعی برای سیستم های هوشمند و تیم رباتیک را مشاهده نمائید.

اخبار

کسب موفقیت پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در پژوهش…

موفقیت در انجام رساله دکتری بین رشته ای بین المللی :استفاده Biomarkers و Neuroalgorithms به عنوان ابزاری در جهت تشخیص کودکان ADHD (اختلال نقص توجه / فزون کنشی )مطالعه با هدف بررسی رفتار و تشخیص زودرس اختلال نقص توجه/ فزون کنشی در کودکان از طریق سیستمهای هوشمند انجام شده است…

دفاع کارشناسی ارشد سجاد عظیمی ماسوله

تبریک!آقای مهندس سجاد عظیمی ماسوله پایان نامه خود را با عنوان "شناسایی حالت های احساسی انسان از طریق سیگنال های زیستی"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 97/6/20 با موفقیت دفاع نموده اند.هیئت داوران:دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)دکتر هادی طالبیدکتر غلامحسین اکباتانی فرد

دفاع کارشناسی ارشد فائزه تیموری

تبریک!خانم مهندس سیده فائزه تیموری سندسی  پایان نامه خود را با عنوان "استخراج و انتخاب ویژگی های موثر رابط مغز - رایانه ی مبتنی بر SSVEP"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 97/3/2 با موفقیت دفاع نموده اند.هیئت داوران:دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)دکتر هادی طالبیدکتر غلامحسین اکباتانی فردا

فراخوان مقاله

به بخش انگلیسی رجوع شود

دفاع کارشناسی ارشد الناز عابدی

تبریک!خانوم مهندس الناز عابدی طالمی پایان نامه خود را با عنوان "تشخیص احساس انسانی از روی گفتار"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 25 دی ماه 1396 با موفقیت دفاع نموده اند.هیئت داوران:دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)دکتر محمدرضا یمقانیدکتر غلامحسین اکباتانی فرد

دفاع کارشناسی ارشد لیلا فلاح

تبریک!خانوم مهندس لیلا فلاح بردبار پایان نامه خود را با موضوع "طراحی یک سیستم شناسایی هویت بر اساس ویژگی های اسکلت بدن و چهره"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 25 دی ماه 1396 با موفقیت دفاع نموده اند.هیئت داوران:دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)دکتر محمدرضا یمقانیدکتر هادی…

دفاع کارشناسی ارشد یاسمن میرکشوری

تبریک!خانوم مهندس یاسمن میرکشوری لنگرودی پایان نامه خود را با موضوع "آنالیز وضعیت بدن انسان برای ارزیابی رفتار اجتماعی شخص در یک گروه"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 25 دی ماه 1396 با موفقیت دفاع نموده اند.هیئت داوران:دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)دکتر محمدرضا یمقانیدکتر هادی طالبی

راه اندازی وبسایت آزمایشگاه

وبسایت آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان راه اندازی شد.