باشگاه کتابخوانی
باشگاه کتابخوانی


اولین جلسه Reading Club آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشگاه آزاد لاهیجان، چهارشنبه 24 مهر، ساعت 10، با موضوع تشخیص هویت از طریق تصویر با ارائه حسین حجت انصاری، برگزار می گردد.

برای شرکت در این رویداد به لینک زیر مراجعه و ثبت نام کنید. همچنین مکان برگزاری جلسه در صورت به حدنصاب رسیدن شرکت کنندگان، اطلاع رسانی خواهد شد.

ثبت نام