دوره پیاده سازی شبکه عصبی با پایتون
دوره پیاده سازی شبکه عصبی با پایتون

دوره ی پاییز پیاده سازی شبکه عصبی با پایتون، آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشگاه آزاد واحد لاهیجان. برای اطلاعات بیشتر به دوره های آموزشی مراجعه کنید.