مسابقات لیگ اینترنت اشیا
مسابقات لیگ اینترنت اشیا


قابل توجه دانشجویان علاقه مند به بحث اینترنت اشیا 

برای شرکت در لیگ اینترنت اشیا کشور، که به هدف رشد و توانمندسازی تیم ها و افراد علاقمند به این موضوع برگزار میگردد ، اسامی افراد و تیمهای علاقمند بایستی تا اول بهمن مشخص شده و به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان معرفی گردند. لذا  گروه ها و افراد علاقمند، برای هماهنگیهای اولیه، هر چه زودتر به آزمایشگاه سیستمهای هوشمند واقع در طبقه دوم دانشکده فنی مراجعه فرمایند.   
 چهار موضوع اصلی این رقابتها : بهینه سازی مصرف انرژی، شهر هوشمند، خانه هوشمند و هوشمندسازی حمل و نقل می باشد.