رویدادها

در این بخش شما می توانید لیستی از رویدادهای برنامه ریزی مربوط به پروژه های توسعه یافته در ادراک مصنوعی برای سیستم های هوشمند و تیم رباتیک را مشاهده کنید.

رویدادهای پیش رو

داده‌ای یافت نشد!

رویدادهای گذشته