ارتباط با ما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

آدس پستی:
ایران - گیلان - لاهيجان
خيابان كاشف شرقی - انتهای خيابان شقايق - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان

دانشکده فنی و مهندسی - طبقه دوم - آزمایشگاه سیستم های هوشمند

دانشکده فنی و مهندسی - طبقه همکف - انتهای راه‌رو - آزمایشگاه رباتیک

پست الكترونيك:
kamrad[at]isl.liau.ac.ir
نمابر:
013-42228701
روابط عمومي:
013-42247004